O slikarskoj radionici „Paleta“ Zvornik

radionicaSlikarska radionica „Paleta“ je osnovana 4. februara 2003. godine u Zvorniku kao nestranačka, neprofitabilna i multietnička organizacija i kao takva je jedina registrovana u zemlji. Njen osnivač je slikar i pedagog Jovo Lalić koji je svoj rad i dugogodišnje iskustvo u oblasti slikarstva usmjerio prema mladim talentima. Radionica trenutno okuplja 35 članova, među kojima ima osnovaca, srednjoškolaca i studenata starosne dobi od 7 do 25 godina. Cilj slikarske radionice „Paleta“ je edukacija mladih na polju likovne kulture. Naime, radionica je osnovana u svrhu unapređenja kreativnosti djece i mladih na polju likovne umjetnosti klasičnim izučavanjem likovne problematike pa kao takva doprinosi razvoju umjetničkog stvaralaštva kao sastavnog dijela uspješnog društva. Od osnivanja pa do danas, zahvaljujući slikarskoj radionici „Paleta“ stvorila se daleko povoljnija klima u kulturi grada, posebno u oblasti likovne kulture. Ona svoj cilj ostvaruje svakodnevnim radom od dva sata tokom deset mjeseci u godini, izložbama i učestvovanjem u likovnim kolonijama, druženjem i razmjenom iskustava sa srodnim udruženjima. Rezultat postojanja slikarske radionice su brojne izložbe i učešće u kolonijama od kojih posebno ističemo:

 • Zvorničko kulturno ljeto,
 • Šamačka kulturna jesen,
 • Banja Vrućica,
 • Kumbor-pri Fondu za dječiju zaštitu,
 • Vukov Tršić,
 • Radionica „Koraci“ pri Ministarstvu prosvjete i kulture RS,
 • Bijeljinsko bijenale,
 • Izložba u Parlamentarnoj skupštini BiH na temu „Međunarodna zaštita dječijih prava“,
 • Kolonija u Budimpešti na temu „Dani Dunava“,
 • Kolonija u partnerstvu sa nevladinom organizacijom „Dobri Medo“, i
 • Kolonija podržana od OSCE-a pri realizaciji projekta „Šta predrasude ne vide“.

radionica-2Učenici su za svoj rad dobijali individualne nagrade, zahvalnice, diplome i povelje, a najznačajnije su prvo mjesto i nagrada Dejanu Vidakoviću i drugo mjesto i nagrada Ines Glavaš u radionici „Koraci“ u Banja Luci, kao i prvo mjesto i nagrada Dajani Mitrović koja je predstavljala BiH u Budimpešti na Međunarodnoj izložbi „Dani Dunava“. Uspjeh radionice se ogleda i u tome što se veliki broj njenih članova našao u srednjim i višim umjetničkim školama i fakultetima. Neki od njih su se naročito istakli. Kristina Jovanović je osvojila prvu nagradu u Rimu 2011. godine u sklopu projekta „Hope Japan Poster“. Isti plakat sa kojim je osvojila prvu nagradu u Rimu je u Dizeldorfu proglašen za jedan od šest najboljih zahvaljujući čemu je dobio priliku da u sklopu projekta „Project Sunshine for Japan“ bude izložen u Tokiju i Kelnu. Posebno treba istaći i to da je Ministarstvo prosvjete i kulture RS više puta ukazalo povjerenje SR „Paleta“ a naročito time što je zahvaljujući njenim aktivnostima proglasilo Zvornik opštinom od posebnog kulturnog značaja kako za lokalnu zajednicu tako i za region, a i šire.

Comments are closed.