Ciljevi radionice

Slika0430

Glavni cilj slikarske radionice „Paleta“ je edukacija mladih na polju likovne umjetnosti, a podciljevi koji služe ostvarenju glavnog cilja su:

  • Saradnja sa drugim srodnim udruženjima iz zemlje i inostranstva na polju likovne umjetnosti,
  • Izložbe i likovne kolonije,
  • Organizovanje ljetne škole za djecu i omladinu u dijaspori s ciljem unapređenja stvaralaštva na polju likovne umjetnosti klasičnim izučavanjem likovne problematike.

Comments are closed.