Paleta Koraci

Koraci

Kolektivna izložba članova slikarske radionice sa učenicima osnovnih, srednjih škola i fakulteta iz RS.